سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حلوای من

 

 

خدایامیشه امشب خوابیدم فرداصبح بیدارنشم؟میشه ظهربیدارشم؟چیه؟؟؟انتظار داشتی بمیرم!!حلوای من خوردن داره؟؟؟من بمیرم؟پس کی پست بزاره؟؟بزنم بپاشی؟؟کی آدم میشی؟؟قیافشو!!حلوانخوربده بدبخت! 

 
عمق فاجعه

5چیزتودنیا هیچ وقت تمام نمیشه.


1؛خیانت دوست  دخترآرمین.

 

 

2؛عکس گرفتن تتلو بارکابی.

 

3حریم سلطان.

 

4؛ستایش.

 

 

5؛عمرجنتی

 

 

 

 

 

 

 بدبختی

 

انا الله وانا الیه المرسه الدانشگاه؛بازگشت همه بسوی مدرسه و دانشگاه است،بانهایت تاسف وتاثر

 

پایان سه ماه عشق وحال وصفاوخواب لذت بخش صبح وآغاز 9ماه زجروبدبختی وامتحان....پیشاپیش

 

برشمادانش آموزان ودانشجویان تسلیت باد.

 

 


دنیای من

میگن شیشه ها احساس ندارن...یه بار روی شیشه بخارگرفته نوشتم دوست دارم. گریست....ی بارنوشتم دوست ندارم بازم گریست...افسردگی داره فکرکنم دیوونه